זאין מאליק וניאל הורן חזרו על מפגש מפלג-שנייה מביך ב- AMA 2016

ברגע מהבהב-ותפספס, שני חברי וואן דיירקשן הכירו בקצרה זה בנוכחותם של ה- AMA 2016.